dimarts, 1 de febrer de 2011

ACTIVITAT PODCAST

2a ACTIVITAT: CONVERSAR

L’activitat corresponent a aquest apartat és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Tal com destaca el manual, he decidit proposar als meus alumnes una activitat consistent a fer, per parelles, un debat sobre un tema que ells hagin escollit d’entre uns quants que jo els he suggerit. En aquest cas, el grup d’alumnes que participarà en la pràctica és el del mòdul de nivell C, que agrairan poder practicar la llengua oral ja que, com és ben sabut, l’examen que han de fer dóna molta importància a aquest àmbit

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: FEM UN DEBAT!

OBJECTIUS:
• Desenvolupar la competència comunicativa en l’àmbit oral
• Aprendre a debatre sobre un tema d’interès
• Treballar de manera cooperativa
• Adquirir autonomia personal

CONTINGUTS:
• Desenvolupament de la competència comunicativa
• Pràctica de llenguatge oral
• Debat sobre un tema d’interès
• Treball en grup
• Adquisició d’autonomia personal

METODOLOGIA:

L’activitat proposada consisteix a realitzar un debat a l’aula i enregistrar-lo amb el programa Audacity. Al principi de l’activitat, la professora plantejarà als alumnes una sèrie de temes perquè escullin el que els cridi més l’atenció. A continuació, disposaran de temps per preparar un breu guió de suport referent al tema escollit. Finalment, cada grup d’alumnes portarà a terme la seva intervenció (la durada màxima serà d’aproximadament cinc minuts). Cada actuació serà enregistrada amb l’Audacity i, després, la professora les penjarà al mostra al bloc

Temes proposats:
- La pena de mort
- El respecte a la intimitat dels personatges públics
- El món del futbol: Barça o Madrid
- Cuina moderna o cuina tradicional
- Les operacions d’estètica
- El consumisme de la societat actual

INFORME:

A banda d’alguns problemes tècnics (àudios, dificultats a l’hora d’enregistrar, problemes per reservar alguna aula amb ordinadors), l’activitat ha anat bastant bé. Els alumnes s’han mostrat molt engrescats a l’hora de participar en una activitat que impliqués pràctica de la llengua oral i, com que es tracta d’un grup molt reduït i, en conseqüència, força cohesionat, no hi ha hagut problemes de timidesa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada