dijous, 24 de febrer de 2011

L'EXPERIÈNCIA DE LA WIKI

Aquesta ha estat la primera vegada que he fet una wiki, i la veritat és que l'experiència ha estat molt enriquidora. Per començar, he de destacar que penso que la base de l'èxit ha estat el treball cooperatiu: els 7 membres del grup ens hem entès bastant, i cada un ha fet la feina assignada en el temps pertinent. Encara que sembli una obvietat, em sembla que aquesta és una dada molt important, ja que suposo que tots hem tingut males experiències fent treballs en grup...

D'altra banda, em sembla que aquest és un recurs amb moltes possibilitats d'aplicació en una aula. Com ja he destacat en altres ocasions, la meva tasca a l'escola d'adults és una mica diferent de la d'un institut de Secundària però, així i tot, crec que els alumnes s'engrescarien molt si els proposés fer una wiki com la nostra (el tema de la cuina, segons he pogut comprovar, els agrada molt). Suposo que seria una mica difícil aconseguir un treball ordenat i constant, però crec que a la llarga l'esforç pagaria la pena!

LA NOSTRA WIKI!!!

http://llentic01grup1.wikispaces.com/

dimarts, 1 de febrer de 2011

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

ACTIVITAT PODCAST

2a ACTIVITAT: CONVERSAR

L’activitat corresponent a aquest apartat és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Tal com destaca el manual, he decidit proposar als meus alumnes una activitat consistent a fer, per parelles, un debat sobre un tema que ells hagin escollit d’entre uns quants que jo els he suggerit. En aquest cas, el grup d’alumnes que participarà en la pràctica és el del mòdul de nivell C, que agrairan poder practicar la llengua oral ja que, com és ben sabut, l’examen que han de fer dóna molta importància a aquest àmbit

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: FEM UN DEBAT!

OBJECTIUS:
• Desenvolupar la competència comunicativa en l’àmbit oral
• Aprendre a debatre sobre un tema d’interès
• Treballar de manera cooperativa
• Adquirir autonomia personal

CONTINGUTS:
• Desenvolupament de la competència comunicativa
• Pràctica de llenguatge oral
• Debat sobre un tema d’interès
• Treball en grup
• Adquisició d’autonomia personal

METODOLOGIA:

L’activitat proposada consisteix a realitzar un debat a l’aula i enregistrar-lo amb el programa Audacity. Al principi de l’activitat, la professora plantejarà als alumnes una sèrie de temes perquè escullin el que els cridi més l’atenció. A continuació, disposaran de temps per preparar un breu guió de suport referent al tema escollit. Finalment, cada grup d’alumnes portarà a terme la seva intervenció (la durada màxima serà d’aproximadament cinc minuts). Cada actuació serà enregistrada amb l’Audacity i, després, la professora les penjarà al mostra al bloc

Temes proposats:
- La pena de mort
- El respecte a la intimitat dels personatges públics
- El món del futbol: Barça o Madrid
- Cuina moderna o cuina tradicional
- Les operacions d’estètica
- El consumisme de la societat actual

INFORME:

A banda d’alguns problemes tècnics (àudios, dificultats a l’hora d’enregistrar, problemes per reservar alguna aula amb ordinadors), l’activitat ha anat bastant bé. Els alumnes s’han mostrat molt engrescats a l’hora de participar en una activitat que impliqués pràctica de la llengua oral i, com que es tracta d’un grup molt reduït i, en conseqüència, força cohesionat, no hi ha hagut problemes de timidesa

DISSENY ACTIVITAT PARLAR

1a ACTIVITAT: PARLAR

La meva proposta per a la primera de les dues activitats proposades és treballar, a través de l’eina Google maps, el fet de donar instruccions referents a un mapa. He pensat fer aquesta activitat amb els alumnes de l’aula d’acollida perquè, precisament, aquesta setmana hem començat a treballar el vocabulari urbà.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: RECORREM INCA VIRTUALMENT

OBJECTIUS:

• Ampliar el nostre vocabulari referent al mobiliari urbà
• Ampliar el nostre vocabulari referent als punts cardinals
• Interpretar correctament un mapa
• Conèixer geografia de Mallorca
• Aprendre a dirigir algú a través d’un mapa
• Aprendre a expressar-se amb propietat
• Adquirir autonomia personal en l’àmbit lingüístic
• Visionar la feina feta i fer autocrítica

CONTINGUTS:

• Ampliació del lèxic propi
• Interpretació correcta del mapa d’una ciutat determinada
• Direcció d’algú mitjançant un mapa
• Adquisició d’autonomia lingüística
• Autocrítica de la pròpia tasca

METODOLOGIA:

El plantejament de l’activitat proposada és molt senzill: cercarem al Google maps el mapa d’Inca i els alumnes, a partir de la imatge, hauran d’explicar com s’ha de fer per completar diferents rutes (em sembla una perspectiva força interessant, perquè així treballem un vocabulari bàsic per a la comunicació quotidiana). Cada alumne farà una explicació individual, que serà enregistrada amb la càmera fotogràfica del centre (caldrà demanar permís abans). Una vegada enllestida aquesta fase, penjarem les diferents presentacions al portal Youtube i, després, visionarem i comentarem els vídeos a l’aula.

Les rutes que els proposaria descriure són les següents:

- Anar de l’estació al centre de salut
- Anar de la plaça Mallorca a la Gran Via de Colom
- Anar del nostre CEPA a l’IES Pau Casesnoves
- Anar de l’estació a l’IES Berenguer d’Anoia
- Anar del convent de les monges tancades a la plaça d’Espanya

INFORME:

Per bé que no l’he portada a la pràctica, em sembla que aquesta és una activitat ben pensada perquè pot donar molt de joc. Es tracta d’una proposta molt didàctica, que tracta uns continguts bàsics per a la vida quotidiana dels nostres alumnes. Tot i això, hi veig un petit inconvenient: que els alumnes se sentin avergonyits a l’hora d’intervenir.