dijous, 3 de març de 2011

REFLEXIÓ FINAL

Com a darrera activitat del curs, he de fer referència a allò que he après i a l'impacte que aquest aprenentatge pot tenir en la meva activitat docent futura. Per començar, he de destacar que aquest curs m'ha servit per entrar en contacte amb una sèrie d'aplicacions totalment desconegudes per a mi. Si bé és veritat que he treballat amb aplicacions com el PELC, i que fins i tot jo mateixa he actuat com a professora en un entorn Moodle, he descobert que em queden encara molts d'aspectes per descobrir. De les aplicacions treballades, em quedo amb el Glogster per (com ja vaig destacar) les possibilitats que ens ofereix a l'hora de combinar les llengües i les arts plàstiques i amb les wikis per la seva gran aplicació didàctica.
D'altra banda, pel que fa a les possibilitats d'aplicació a l'aula penso, per començar, que el fet de tenir un bloc és una bona pensada, perquè puc publicar-hi, per exemple, un article que vull que els meus alumnes llegeixin sense haver d'imprimir-lo (la consciència ecològica també és important!). També estaria bé proposar als alumnes la creació d'una wiki conjunta com a treball de classe, encara que crec que hauria de ser una feina dirigida (per a nosaltres també ho ha estat, cal no oblidar-ho!). Finalment, hi ha algunes aplicacions que em semblen de més difícil aplicació, com ara els enregistraments amb l'Audacity (em van dur molta de feina, i crec que en un ensenyament com el d'adults en què el temps és or no podem ocupar tant de temps en una única activitat); tot i això, penso que ha estat bé conèixer-les i haver-hi "jugat" una mica.
Quant al balanç final del curs, per a mi ha estat molt positiu. Val a dir que tots els companys hem hagut de fer molta de feina (la tasca de la wiki, per exemple, ha estat "dureta"), però sens dubte l'esforç s'ha vist recompensat amb el resultat final. No vull cloure la meva reflexió sense dedicar unes paraules d'agraïment a na Isabel, la tutora del meu grup. La veritat és que, sense el seu suport i les seves indicacions, segurament no hauria arribat tan enfora! Moltes gràcies!

Ens veiem a un altre curs!!! ;-)

Catalina Borràs

dimecres, 2 de març de 2011

COMENTARI ACTIVITAT GLOGSTER

Com a activitat final, he treballat l'aplicació Glogster amb els alumnes. La veritat és que hem hagut d'anar una mica a la correguda (ja ho vaig comentar amb na Isabel, la tutora del curs), però tot i així ha estat una proposta interessant: els alumnes, en veure que es tractava d'una activitat "gràfica", s'han engrescat bastant. La veritat és que, per bé que sembla una activitat més per a joves, els "meus" adults s'ho han passat d'allò més bé, tot i els inconvenients "tècnics".
Per part meva, penso que és una activitat que permet treballar des d'una òptica interdisiplinar, ja que reuneix condicions per ser tractada tant a l'àrea de llengua com a la d'educació plàstica.

PÒSTERS DELS ALUMNES 2

PÒSTERS DELS ALUMNES 1

dijous, 24 de febrer de 2011

L'EXPERIÈNCIA DE LA WIKI

Aquesta ha estat la primera vegada que he fet una wiki, i la veritat és que l'experiència ha estat molt enriquidora. Per començar, he de destacar que penso que la base de l'èxit ha estat el treball cooperatiu: els 7 membres del grup ens hem entès bastant, i cada un ha fet la feina assignada en el temps pertinent. Encara que sembli una obvietat, em sembla que aquesta és una dada molt important, ja que suposo que tots hem tingut males experiències fent treballs en grup...

D'altra banda, em sembla que aquest és un recurs amb moltes possibilitats d'aplicació en una aula. Com ja he destacat en altres ocasions, la meva tasca a l'escola d'adults és una mica diferent de la d'un institut de Secundària però, així i tot, crec que els alumnes s'engrescarien molt si els proposés fer una wiki com la nostra (el tema de la cuina, segons he pogut comprovar, els agrada molt). Suposo que seria una mica difícil aconseguir un treball ordenat i constant, però crec que a la llarga l'esforç pagaria la pena!

LA NOSTRA WIKI!!!

http://llentic01grup1.wikispaces.com/

dimarts, 1 de febrer de 2011

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

ACTIVITAT PODCAST

2a ACTIVITAT: CONVERSAR

L’activitat corresponent a aquest apartat és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Tal com destaca el manual, he decidit proposar als meus alumnes una activitat consistent a fer, per parelles, un debat sobre un tema que ells hagin escollit d’entre uns quants que jo els he suggerit. En aquest cas, el grup d’alumnes que participarà en la pràctica és el del mòdul de nivell C, que agrairan poder practicar la llengua oral ja que, com és ben sabut, l’examen que han de fer dóna molta importància a aquest àmbit

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: FEM UN DEBAT!

OBJECTIUS:
• Desenvolupar la competència comunicativa en l’àmbit oral
• Aprendre a debatre sobre un tema d’interès
• Treballar de manera cooperativa
• Adquirir autonomia personal

CONTINGUTS:
• Desenvolupament de la competència comunicativa
• Pràctica de llenguatge oral
• Debat sobre un tema d’interès
• Treball en grup
• Adquisició d’autonomia personal

METODOLOGIA:

L’activitat proposada consisteix a realitzar un debat a l’aula i enregistrar-lo amb el programa Audacity. Al principi de l’activitat, la professora plantejarà als alumnes una sèrie de temes perquè escullin el que els cridi més l’atenció. A continuació, disposaran de temps per preparar un breu guió de suport referent al tema escollit. Finalment, cada grup d’alumnes portarà a terme la seva intervenció (la durada màxima serà d’aproximadament cinc minuts). Cada actuació serà enregistrada amb l’Audacity i, després, la professora les penjarà al mostra al bloc

Temes proposats:
- La pena de mort
- El respecte a la intimitat dels personatges públics
- El món del futbol: Barça o Madrid
- Cuina moderna o cuina tradicional
- Les operacions d’estètica
- El consumisme de la societat actual

INFORME:

A banda d’alguns problemes tècnics (àudios, dificultats a l’hora d’enregistrar, problemes per reservar alguna aula amb ordinadors), l’activitat ha anat bastant bé. Els alumnes s’han mostrat molt engrescats a l’hora de participar en una activitat que impliqués pràctica de la llengua oral i, com que es tracta d’un grup molt reduït i, en conseqüència, força cohesionat, no hi ha hagut problemes de timidesa

DISSENY ACTIVITAT PARLAR

1a ACTIVITAT: PARLAR

La meva proposta per a la primera de les dues activitats proposades és treballar, a través de l’eina Google maps, el fet de donar instruccions referents a un mapa. He pensat fer aquesta activitat amb els alumnes de l’aula d’acollida perquè, precisament, aquesta setmana hem començat a treballar el vocabulari urbà.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: RECORREM INCA VIRTUALMENT

OBJECTIUS:

• Ampliar el nostre vocabulari referent al mobiliari urbà
• Ampliar el nostre vocabulari referent als punts cardinals
• Interpretar correctament un mapa
• Conèixer geografia de Mallorca
• Aprendre a dirigir algú a través d’un mapa
• Aprendre a expressar-se amb propietat
• Adquirir autonomia personal en l’àmbit lingüístic
• Visionar la feina feta i fer autocrítica

CONTINGUTS:

• Ampliació del lèxic propi
• Interpretació correcta del mapa d’una ciutat determinada
• Direcció d’algú mitjançant un mapa
• Adquisició d’autonomia lingüística
• Autocrítica de la pròpia tasca

METODOLOGIA:

El plantejament de l’activitat proposada és molt senzill: cercarem al Google maps el mapa d’Inca i els alumnes, a partir de la imatge, hauran d’explicar com s’ha de fer per completar diferents rutes (em sembla una perspectiva força interessant, perquè així treballem un vocabulari bàsic per a la comunicació quotidiana). Cada alumne farà una explicació individual, que serà enregistrada amb la càmera fotogràfica del centre (caldrà demanar permís abans). Una vegada enllestida aquesta fase, penjarem les diferents presentacions al portal Youtube i, després, visionarem i comentarem els vídeos a l’aula.

Les rutes que els proposaria descriure són les següents:

- Anar de l’estació al centre de salut
- Anar de la plaça Mallorca a la Gran Via de Colom
- Anar del nostre CEPA a l’IES Pau Casesnoves
- Anar de l’estació a l’IES Berenguer d’Anoia
- Anar del convent de les monges tancades a la plaça d’Espanya

INFORME:

Per bé que no l’he portada a la pràctica, em sembla que aquesta és una activitat ben pensada perquè pot donar molt de joc. Es tracta d’una proposta molt didàctica, que tracta uns continguts bàsics per a la vida quotidiana dels nostres alumnes. Tot i això, hi veig un petit inconvenient: que els alumnes se sentin avergonyits a l’hora d’intervenir.

dilluns, 24 de gener de 2011

BUBBL.US

LLEGIR

2a ACTIVITAT: LLEGIR
La meva proposta per a la segona de les activitats proposades és la de crear, a partir de la utilització del programa Bubblu.us, un mapa conceptual referent a uns continguts concrets: els diccionaris. En aquest cas, l’activitat en qüestió d’adreça a un nivell de 3r d’ESPA, un ensenyament el currículum del qual destaca la importància d’aquests continguts.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENGUEM A FER SERVIR ELS DICCIONARIS

OBJECTIUS:
Conèixer l’ordre de l’alfabet català
Dominar l’ús del diccionari
Conèixer les diferents parts d’una entrada de diccionari
Distingir les abreviatures utilitzades als diccionaris
Conèixer els diferents tipus de diccionaris existents
Practicar la tècnica dels mapes conceptuals
Elaborar un mapa conceptual dels continguts estudiats
Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
L’ordre alfabètic
Els diccionaris
L’entrada de diccionari
Tipologies de diccionaris
Comprensió de la tècnica d’elaboració de mapes conceptuals
Elaboració d’un mapa conceptual
Treball en grup

METODOLOGIA:
L’activitat programada durarà, com a mínim, quatre sessions. Les dues primeres es dedicaran a l’exposició dels diferents continguts teòrics proposats. Per la seva banda, la tercera implicarà la primera visita a l’aula d’informàtica amb l’objectiu que els alumnes aprenguin a utilitzar el Bubblu.us. Finalment, en el transcurs de la darrera sessió els alumnes, en grups de quatre, hauran d’elaborar a la mateixa aula d’informàtica un mapa conceptual que reculli les passes a seguir a l’hora de fer servir un diccionari (elecció del tipus de diccionari segons les necessitats, detecció de les diferents parts d’una entrada, ordre alfabètic, etc.).

INFORME:
Penso que aquesta és una activitat molt completa, ja que combina d’una banda l’aprenentatge de nous conceptes i, de l’altra, la utilització de les noves tecnologies per dissenyar un mapa conceptual. La seva aplicació no seria excessivament dificultosa, i el profit que en trauríem seria elevat (a aquest respecte, he de dir que penso en els alumnes que tinc enguany, als quals els costa molt resumir un text o fer-ne un esquema. En aquest context, la realització d’un mapa conceptual els ajudaria molt a practicar aquestes tècniques).

ESCOLTAR

1a ACTIVITAT: ESCOLTAR
L’activitat corresponent a aquest apartat inicial és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Per començar, he d’explicar que faig feina a una escola d’adults, per la qual cosa tinc alumnes de molts d’ensenyaments diferents (concretament, faig classes d’acollida lingüística, de nivell C de Català, de preparació per a les proves d’accés a la UIB i de tercer i quart d’ESPA); aquesta conjuntura m’ajudarà, en el transcurs d’aquest curs, a presentar propostes i activitats pensades per a nivells molt diferents. En el cas d’aquesta primera activitat, l’he plantejada per portar a terme amb els alumnes de les classes d’acollida ja que he pensat que, tal com destaca el manual, està bé que sentin altres veus a banda de la meva. Tot i això, també hauré de tenir en compte el baix nivell de l’alumnat a l’hora de crear la proposta.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENEM VOCABULARI A RITME DE SERRAT

OBJECTIUS:
 • Ampliar el nostre vocabulari
 • Conèixer les diferents categories gramaticals existents: nom, adjectiu i verb
 • Classificar paraules en funció de la seva categoria gramatical
 • Discernir mots nous oralment
 • Escriure mots correctament
 • Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
 • Ampliació de nou vocabulari a partir del treball amb llistats de paraules
 • Coneixement de les categories gramaticals bàsiques: nom, adjectiu i verb
 • Distinció i escriptura dels mots estudiats en un text oral
 • Treball en grup

METODOLOGIA:
 • L’activitat programada durarà, com a mínim, dues sessions. En la primera sessió, la professora caracteritzarà les principals categories gramaticals a partir d’un seguit d’exemples ja coneguts. Tot seguit, lliurarà als alumnes un llistat de nou vocabulari, que l’alumnat llegirà i exemplificarà en veu alta. Una vegada presentat el vocabulari, els alumnes aniran a l’aula d’informàtica, on se’ls plantejarà que creïn un núvol d’etiquetes (lògicament, abans se’ls haurà d’explicar el funcionament del Wordle) a partir del vídeo de la cançó Paraules d’amor de Joan Manel Serrat. Es crearan tres grups d’alumnes, cada un dels quals hauran de reconèixer i etiquetar els mots pertanyents a una les tres categories estudiades (un grup treballarà els noms, un altre els substantius i un altre els verbs). Una vegada acabada l’activitat, la professora haurà de comprovar que, com a mínim, han trobat quatre mots que encaixin amb la descripció proposada.

RESULTATS:
 • Pel que fa als resultats de l’activitat, penso que poden qualificar-se de positius. Els alumnes s’han engrescat molt amb la proposta d’anar a la sala d’informàtica, i en conseqüència l’ambient ha estat molt distès. Hi ha hagut alguns problemes a l’hora d’identificar el lèxic que hem après a l’aula amb el que canta Serrat (la seva pronúncia dista bastant de la meva) però, tot i això, la cosa ha sortit bastant bé. Com es podrà apreciar, un grup ha identificat només tres adjectius (senzilles, tendres i antics), mentre que els altres dos n’han identificat més de les proposades (noms: cançó, paraules, amor, porta, frase / verbs: estimar, dir, ésser [és], trobar, fe[r]).

ACTIVITAT 2, GRUP 3

Wordle: VERBS

ACTIVITAT 2, GRUP 2

Wordle: SUBSTANTIUS

ACTIVITAT 2, GRUP 1

Wordle: Adjectius

divendres, 14 de gener de 2011

L'ÀREA DE LLENGUA I LES TIC

Aquesta setmana he començat un nou curs, que té com a objectiu aprofundir en la relació entre la meva àrea de treball, la llengua, i les TIC. Actualment, és indiscutible la vinculació entre ambdues, ja que la introducció de les noves tecnologies en l'ensenyament és ja una realitat. Per la meva banda, penso que la veritat és que comptem amb moltes eines a la xarxa que ens poden facilitar notablement la nostra tasca com a docents (em refereixo, per exemple, en programes com el PELC, que als meus alumnes de nivell C de Català els va fantàstic. També al Galí, que vaig fer servir el curs passat amb els alumnes de l'optativa de Processos de Comunicació) i que, en conseqüència, renunciar als avantatges que aquestes aplicacions ens ofereixen em sembla totalment absurd. Encara que costi, ens hem de posar tots al dia!!!