dilluns, 24 de gener de 2011

LLEGIR

2a ACTIVITAT: LLEGIR
La meva proposta per a la segona de les activitats proposades és la de crear, a partir de la utilització del programa Bubblu.us, un mapa conceptual referent a uns continguts concrets: els diccionaris. En aquest cas, l’activitat en qüestió d’adreça a un nivell de 3r d’ESPA, un ensenyament el currículum del qual destaca la importància d’aquests continguts.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENGUEM A FER SERVIR ELS DICCIONARIS

OBJECTIUS:
Conèixer l’ordre de l’alfabet català
Dominar l’ús del diccionari
Conèixer les diferents parts d’una entrada de diccionari
Distingir les abreviatures utilitzades als diccionaris
Conèixer els diferents tipus de diccionaris existents
Practicar la tècnica dels mapes conceptuals
Elaborar un mapa conceptual dels continguts estudiats
Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
L’ordre alfabètic
Els diccionaris
L’entrada de diccionari
Tipologies de diccionaris
Comprensió de la tècnica d’elaboració de mapes conceptuals
Elaboració d’un mapa conceptual
Treball en grup

METODOLOGIA:
L’activitat programada durarà, com a mínim, quatre sessions. Les dues primeres es dedicaran a l’exposició dels diferents continguts teòrics proposats. Per la seva banda, la tercera implicarà la primera visita a l’aula d’informàtica amb l’objectiu que els alumnes aprenguin a utilitzar el Bubblu.us. Finalment, en el transcurs de la darrera sessió els alumnes, en grups de quatre, hauran d’elaborar a la mateixa aula d’informàtica un mapa conceptual que reculli les passes a seguir a l’hora de fer servir un diccionari (elecció del tipus de diccionari segons les necessitats, detecció de les diferents parts d’una entrada, ordre alfabètic, etc.).

INFORME:
Penso que aquesta és una activitat molt completa, ja que combina d’una banda l’aprenentatge de nous conceptes i, de l’altra, la utilització de les noves tecnologies per dissenyar un mapa conceptual. La seva aplicació no seria excessivament dificultosa, i el profit que en trauríem seria elevat (a aquest respecte, he de dir que penso en els alumnes que tinc enguany, als quals els costa molt resumir un text o fer-ne un esquema. En aquest context, la realització d’un mapa conceptual els ajudaria molt a practicar aquestes tècniques).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada