divendres, 14 de gener de 2011

L'ÀREA DE LLENGUA I LES TIC

Aquesta setmana he començat un nou curs, que té com a objectiu aprofundir en la relació entre la meva àrea de treball, la llengua, i les TIC. Actualment, és indiscutible la vinculació entre ambdues, ja que la introducció de les noves tecnologies en l'ensenyament és ja una realitat. Per la meva banda, penso que la veritat és que comptem amb moltes eines a la xarxa que ens poden facilitar notablement la nostra tasca com a docents (em refereixo, per exemple, en programes com el PELC, que als meus alumnes de nivell C de Català els va fantàstic. També al Galí, que vaig fer servir el curs passat amb els alumnes de l'optativa de Processos de Comunicació) i que, en conseqüència, renunciar als avantatges que aquestes aplicacions ens ofereixen em sembla totalment absurd. Encara que costi, ens hem de posar tots al dia!!!

1 comentari: