dilluns, 24 de gener de 2011

ESCOLTAR

1a ACTIVITAT: ESCOLTAR
L’activitat corresponent a aquest apartat inicial és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Per començar, he d’explicar que faig feina a una escola d’adults, per la qual cosa tinc alumnes de molts d’ensenyaments diferents (concretament, faig classes d’acollida lingüística, de nivell C de Català, de preparació per a les proves d’accés a la UIB i de tercer i quart d’ESPA); aquesta conjuntura m’ajudarà, en el transcurs d’aquest curs, a presentar propostes i activitats pensades per a nivells molt diferents. En el cas d’aquesta primera activitat, l’he plantejada per portar a terme amb els alumnes de les classes d’acollida ja que he pensat que, tal com destaca el manual, està bé que sentin altres veus a banda de la meva. Tot i això, també hauré de tenir en compte el baix nivell de l’alumnat a l’hora de crear la proposta.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENEM VOCABULARI A RITME DE SERRAT

OBJECTIUS:
 • Ampliar el nostre vocabulari
 • Conèixer les diferents categories gramaticals existents: nom, adjectiu i verb
 • Classificar paraules en funció de la seva categoria gramatical
 • Discernir mots nous oralment
 • Escriure mots correctament
 • Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
 • Ampliació de nou vocabulari a partir del treball amb llistats de paraules
 • Coneixement de les categories gramaticals bàsiques: nom, adjectiu i verb
 • Distinció i escriptura dels mots estudiats en un text oral
 • Treball en grup

METODOLOGIA:
 • L’activitat programada durarà, com a mínim, dues sessions. En la primera sessió, la professora caracteritzarà les principals categories gramaticals a partir d’un seguit d’exemples ja coneguts. Tot seguit, lliurarà als alumnes un llistat de nou vocabulari, que l’alumnat llegirà i exemplificarà en veu alta. Una vegada presentat el vocabulari, els alumnes aniran a l’aula d’informàtica, on se’ls plantejarà que creïn un núvol d’etiquetes (lògicament, abans se’ls haurà d’explicar el funcionament del Wordle) a partir del vídeo de la cançó Paraules d’amor de Joan Manel Serrat. Es crearan tres grups d’alumnes, cada un dels quals hauran de reconèixer i etiquetar els mots pertanyents a una les tres categories estudiades (un grup treballarà els noms, un altre els substantius i un altre els verbs). Una vegada acabada l’activitat, la professora haurà de comprovar que, com a mínim, han trobat quatre mots que encaixin amb la descripció proposada.

RESULTATS:
 • Pel que fa als resultats de l’activitat, penso que poden qualificar-se de positius. Els alumnes s’han engrescat molt amb la proposta d’anar a la sala d’informàtica, i en conseqüència l’ambient ha estat molt distès. Hi ha hagut alguns problemes a l’hora d’identificar el lèxic que hem après a l’aula amb el que canta Serrat (la seva pronúncia dista bastant de la meva) però, tot i això, la cosa ha sortit bastant bé. Com es podrà apreciar, un grup ha identificat només tres adjectius (senzilles, tendres i antics), mentre que els altres dos n’han identificat més de les proposades (noms: cançó, paraules, amor, porta, frase / verbs: estimar, dir, ésser [és], trobar, fe[r]).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada